Müzayede Kuralları

Müzayede Kuralları

1-) DK Mezat bir müzayede firmasıdır, aracı kurumdur. Doğrudan satış yapmamaktadır.

 

2-) DK Mezat üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

 

3-) Komisyon bedeli müzayedelerde aksi belirtilmedikçe Alıcı Komisyon oranı %15 + kdv.
Ürün bedeli + %18 kdv

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.dkmezat.com internet sayfasında iletişim bölümündeki adresimize gelerek, ürünleri inceleyebilirsiniz. DK Mezat ürünün tarifiyle, hukuki durumu arasındaki farklılıktan mesul olmayacaktır. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Ürünlerin hakiki rengini, tonunu ve durumunu, kondisyonunu (performans) ''Çil,Çil altı,Çok çok temiz, Çok temiz, Temiz, Haliyele'' durumunda olan ürünleri alıcı kendisi görüp karar vermesi en doğru yoldur. Alıcı pey süreceği eseri müzayede öncesinde yeterince gözden geçirmekle, eserin niteliklerini ve kondisyonunu incelemekle ve eserin tarife uyup uymadığını kontrol etmekte yükümlü olduğunu, eseri satın aldıktan sonra gözden geçirme hakkı bulunmadığını, bu çerçevede borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayede kataloğunda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir.

 

5-) Müzayedeye girilen peyler kayıtlı olup, iptal edilmesi için müzayede öncesinde tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

6-) 5 adet veya 500 lira üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin referans belirtmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde DK Mezat Müzayede firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler tarafından verilen peylerin kabulü, DK Mezat’ın inisiyatifi dâhilindedir.

 

7-) Altın ve Altın içerikli ürünlerde ödeme süresi mezat bitiminden 1 gün sonradır. 5 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde DK Mezat avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

 

8-) Bir lot’un mülkiyeti, alıcı hesabını tamamen ödedikten sonra, üzerine geçecektir.

 

9-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir.

 

10-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları şu şekildedir;

 

1.            5.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 2.-TL

2.            20.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5 TL

3.           100.-TL’den 200.-TL’ye kadar – 10 TL

4.           200.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25 TL

5.           500.-TL’den 2000.-TL’ye kadar  – 50 TL

6.           2000.-TL’den 5000.-TL’ye kadar  – 100 TL

7.           5000.-TL ve üzeri – 250.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz

 

 

11-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Otel devamı olacak açık artırımlar ayrıca sitemizde duyurulacaktır.  Mezat başlangıç ve bitiş tarih bilgileri belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.dkmezat.com adresine üye olmak zorunludur.

 

12-) Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir.